Större shablonbild

Lön och HR

Medarbetaren är företagets viktigaste resurs, vi hjälper er så att lönehanteringen blir helt rätt, lagenligt och i tid, men det är bara början för oss. Vår styrka ligger i vår starka kompetens i att både förbättra processen men också att vara en partner i alla frågor som rör ersättning och avtal för er personal. Allt för att du ska kunna fokusera på att driva din verksamhet.

Outsourcing lön – hela lönehanteringen

Den korta förklaringen är att du lämnar över underlag och vi sköter resten. Den längre förklaringen är alla de fördelar du får genom att vi gör det vi är bäst på.

För företaget innebär det en kostnads- och tidseffektiv hantering av hela löneprocessen. Inga kostnader eller tid går åt till programuppdateringar eller backuper. Ni får en personlig lönespecialist med hög kompetens och lång erfarenhet samt garanterad leverans i tid.

Dessutom håller vi koll på nya lagar och regler så era löner alltid blir helt rätt.

Eget Lönekontor

Rätt lön i rätt tid är bara en del av Lönekontorets arbete. Efter den 25e fortsätter vårt arbete med rapportering till Collectum, SCB, fackförbund och sammanställning av personalrelaterade data för att ta fram värdeskapande rapporter och statistik relevanta för just din verksamhet.

Vi hjälper er att navigera bland snåriga lönerelaterade avtal, anställningsformer, rekrytering och uppsägning. Behöver du så ka vi erbjuda rådgivning och stöd i frågor rörande pension och andra ersättningar.

Utöver det kan vi ta fram ekonomiska kalkyler som hjälper dig i företagets hälsoarbete.
Tillsammans blir vi en professionell arbetsgivare.

Intresserad?

Skicka in ditt namn och telefonnummer så hör vi av oss och berättar mer om hur Metric Accounting kan hjälpa ditt företag.

HR-chef, Stefan Rylander

Beans in Cup AB

”Vi har arbetat med METRIC sedan våren 2019. Jag har kunnat lämna hela den regelbundna löneprocessen med tillhörande rapportering etc. helt i händerna på Denira som är vår lönekonsult. Vi kör ett kortare avstämningsmöte inför varje månads process och innan Denira stänger månadens körning spenderar vi max en halv dag med att säkerställa att samtliga löner är korrekt processade. Samarbetet är mycket smidigt och jag uppskattar stort den flexibilitet som vår lösning och Deniras engagemang ger.
Vi har under denna tid även implementerat ett nytt HR-system för säkrare tidrapportering och välutvecklad reseräknings- och utläggshantering. I detta arbete är Denira direkt kontaktperson med systemleverantören vid oväntade avvikelser och felsökning. Detsamma gäller för vårt lönesystem.”

Vanliga frågor

Ni har bytt namn, hur påverkar det mig?

Kommer jag få en ny kontaktperson?

– Nej, ni kommer jobba vidare med samma konsult som tidigare.

Kan jag fortsätta använda samma e-post och telefonnummer som innan?

– Ja, men på sikt kommer de gamla mailadresserna fasas ut, men du kommer få information i god tid innan.

Förändras mitt uppdragsavtal med byrån?

– Innehållet kommer inte förändras, men vi kommer skicka ut uppdateringar med nya namnet pö om pö, dels för att vår branschorganisation har det kravet men också för att du ska vara tydligt för dig som kund vem du samarbetar med.

Hur lång tid tar det att bli kund hos er?

Om du inte redan idag har hjälp av en annan byrå så tar det ca en vecka 5 minuter att bli kund hos METRIC. Vi är bara ett samtal eller mail bort för att ni ska kunna komma igång med er redovisning hos oss. Om du idag är anknuten till en annan byrå är det er överenskommelse som styr när du kan byta till oss. Vi hjälper till i den övergången och tar kontakt med er befintliga byrå och samlar in all nödvändig information för att gör det så enkelt som möjligt för dig.

Jag behöver starta ett AB, hjälper ni till med det?

För många är det krångligt att starta ett AB, ofta väljer man därför ett lagerbolag. Det man inte vet om är att det är lika många steg att fullfölja oavsett om man startar bolaget helt själv eller köper ett lagerbolag. Låt oss hjälpa dig med registrering hos Bolagsverket tills dess att du ställer ut din första kundfaktura. Det blir både billigare och effektivare. Det är många steg på vägen, men vi stöttar dig under hela processen och ser till att det blir rätt från början.

Jag behöver bara hjälp med redovisning, går det?

Behöver du bara hjälp med redovisning och ingenting annat så stöttar vi dig med just den tjänsten, vi hjälper flera kunder med bara utvalda delar av ekonomiarbetet men även med att vara hela deras ekonomiavdelning; vi skräddarsyr våra tjänster efter ditt behov.

Jag har precis startat ett företag, hjälper ni mig hela vägen?

Om du precis startat ett företag har du säkert många frågor, vi kan hjälpa dig med registrering hos Skatteverket, formalia på din kundfaktura, bolla frågor, komma igång med redovisning, och beräkna lön. Precis alla de tjänster som du behöver kan vi erbjuda, du väljer själv hur du vill använda oss.

Mer tjänster från Metric Accounting

Redovisning

Redovisning är allt ifrån bokföring, skatte- och momsfrågor, kund- och leverantörsreskontra, ekonomisk rapportering etc. Vi hjälper ditt företag utifrån företagets behov och förutsättningar. Du väljer själv hur du vill använda oss.

Vi finns lokalt bland annat i:

Redovisningsbyrå Sollentuna

Redovisningsbyrå Stockholm

Redovisningsbyrå Göteborg

Redovisningsbyrå Visby

Redovisningsbyrå Södertälje

Se samtliga adresser här

Effektivt, flexibelt och enkelt
Digitalt om du vill
Ditt företag - Ditt val
Läs mer om Redovisning

Revision

De flesta ser revisionen som ett nödvändigt ont, men företagets årsredovisning är oftast den första finansiella informationen som externa intressenter tar del, den offentliga revisionsberättelsen är därför ett viktigt kvitto för bolagets ekonomiska hälsa.

Validerat beslutsunderlag för banker och investerare
Kvitto på att företaget sköter sin verksamhet
Trovärdighet för läsaren - Trygghet för företaget
Läs mer om Revision

Affärsrådgivning

För många företag är vi så mycket mer än ”bara siffror”. I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att analysera företaget. Vi gör det genom att se till helheten, d.v.s. produkter, människor, lönsamhet, kvalitet i ekonomisk information och rapportering. På så sätt kan vi guida dig till en bättre affär.

Läs mer om våra kontor:

Redovisningsbyrå i Stockholm

Redovisningsbyrå i Sollentuna

Redovisningsbyrå i Göteborg

Redovisningsbyrå i Visby

Redovisningsbyrå i Södertälje

Stöd i beslut
Nulägesanslys och framtidsmål
Din partner i företaget
Läs mer om Affärsrådgivning

Internationellt

Företagets marknad och omvärld är idag gränsöverskridande. Vi hjälper dig att etablera dig utanför Sveriges gränser, antingen genom vår systerbyrå Balanco som har närvaro i flera länder eller genom en av våra många samarbetspartners.

Samma engagemang utanför Sveriges gränser
Etablering i Sverige? Vi hjälper dig hela vägen
Din partner oavsett världsdel
Läs mer om Internationellt

Besöksnäring

För att bedriva en lönsam verksamhet inom besöksnäring idag så behöver man utöver att erbjuda en extraordinär upplevelse också kunna navigera bland system, kopplingar mellan systemen, myndighetskrav som ändras från en dag till en annan p.g.a. Coronapandemin.

Stor erfarenhet av marknadens alla system/appar/progam
Vi kan Kollektivavtalet för Hotell och Restaurang
Är du i Kontantbransch? Inga problem, vi jobbar gärna med dig också!
Läs mer om Besöksnäring