2022.11.26
|
Redovisning

Statslåneräntan 2023 och dina skatter (SLR)

Riksgälden har fastställt statslåneräntan 2023 (Bild: Holger Ellgaard, Wikipedia Public Domain)

Statslåneräntan fastställs varje vecka

SLR är den genomsnittliga räntan för statsobligationer som löper på minst fem år. SLR fastställs av Riksgälden varje torsdag och gäller en vecka framåt, från fredagen till och med torsdag nästa vecka.

Just SLR den 30 november varje år styr många skatteberäkningar nästa år. Ibland uttrycks det också som SLR ”i slutet av november”, men det är samma sak.

Den 24 november 2022 fastställde Riksgälden SLR till 1,94 %. Det är 1,71 procentenheter högre än de 0,23 % som gäller för 2022. SLR 1,94 % kommer att styra många skattevärden under år 2023.

 

Golvregel för räntor i skattereglerna

Från och med 2017 gäller ett golv på 0 % eller 0,50 %, om SLR skulle vara lägre.

2023 är SLR så hög att golvreglerna inte kommer att användas. Effekten blir därför en höjning för samtliga värden i exemplen på den här sidan.

 

Statslåneräntan 2023 styr flera skatteberäkningar

Här är några exempel på effekterna av statslåneräntan som just har fastställts för 2023.

 

Utdelningsutrymme (gränsbelopp)

Utdelningsutrymme för kapitalbeskattning av utdelning och vinst vid försäljning av kvalificerade aktier i fåmansföretag. Här följer regler styrda av SLR.

 • Huvudregeln
  • Anskaffningsvärde x 10,94 % – Höjning
   • 2023: 1,94 % (golv 0 %) + 9 procentenheter
   • 2022: 9,23 %
   • För gamla aktieinnehav kan anskaffningsvärdet i stället vara ett indexuppräknat värde, förmögenhetsvärdet 1990 eller kapitalunderlaget 1992
 • Huvudregeln och förenklingsregeln
  • Sparat utdelningsutrymme x 104,94 % – Höjning
   • 2023: 1,94 % (golv 0 %) + 3 procentenheter
   • 2022: 103,23 %

Dessutom styr basbeloppen utdelningsutrymmet på flera sätt. Du har en sammanfattande beskrivning av beräkningarna här.

 

Räntefördelning

Räntefördelning för fysiska personer som driver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag.

 • Positiv räntefördelning 7,94 % – Höjning
  • 1,94 % (golv 0 %) + 6 procentenheter
  • 2022: 6,23 %
 • Negativ räntefördelning 2,94 % – Höjning
  • 1,94 % (golv 0,50 %) + 1 procentenhet
  • 2022: 1,50 %

 

Periodiseringsfonder

Ränta för räkenskapsårets ingående periodiseringsfonder hos juridiska personer.

 • Schablonintäkt IB x 1,94 % – Höjt
  • 2023: 1,94 % (golv 0,50 %)
  • 2022: 0,50 %

 

Förmåner

Bilförmån, ränterelaterat belopp beräknat på nybilspriset. Dessutom ska du lägga till prisrelaterat belopp, ett fast belopp och fordonsskatten i förmånsvärdet.

Följande gäller för bilar registrerade från 1 juli 2021.

 • Ränterelaterat belopp 2,358 % – Höjning
  • 2023: 1,94 % (golv 0,50 %) x 0,70 = 1,358 % + 1 procentenhet = 2,358 %
  • 2022: 1,35 %

Följande gäller för bilar registrerade före 1 juli 2021.

 • Ränterelaterat belopp 1,455 % – Höjning
  • 2023: 1,94 % (golv 0,50 %) x 0,75 = 1,455 %
  • 2022: 1,35 %

Ränteförmån vid lån med rörlig ränta, den del av låneräntan som understiger jämförelseräntan.

 • Jämförelseränta 2,94 % – Höjning
  • 2023: 1,94 % (golv 0,50 %) + 1 procentenhet
  • 2022: 0,50 %

Om SLR ökar eller minskar minst 2 procentenheter jämfört med 1,94 % till utgången av maj 2023 så blir den nya SLR jämförelseränta för juli-december 2023.

Räntefria lån och lån med fastränta ska i stället jämföras med SLR vid lånetillfället plus 1 procentenhet, men minst 0,50 %.

 

Investeringssparkonto

Schablonintäkt för en fjärdedel av ett kapitalunderlaget beräknat av investeringsföretaget varje kvartal.

 • Schablonintäkt 2,94 % – Höjning
  • 2023: 1,94 % (golv 1,25 %) + 1 procentenhet
  • 2022: 1,25 %

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag.

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag blir påverkade av statslåneräntan. Med resultatplanering och inkomstplanering hjälper vi dig att undvika negativa överraskningar och i stället bli offensiv. Bäst av allt – Den rådgivningen brukar ingå i ditt abonnemang till fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.