2022.06.12
|
Redovisning

Reseavdrag i nya former 2023

Reseavdrag – Vare sig du cyklar, åker tåg, bil eller buss (Bild pxhere.com, har beskurits)

Den 1 januari 2023 börjar ett nytt system för reseavdrag att gälla. Riksdagen har beslutat om de nya reglerna nu.

Inkomstskattelagen (1999:1229), IL, definierar begreppet arbetsresor som resor mellan bostaden och arbetsplatsen (12 kap. 26 § IL). I avsnitt 3 kommer vi också in på milersättning för tjänsteresor.

Vi berättar här om:

 1. Dagens regler – Kostnadsbaserat reseavdrag gäller till och med 2022
 2. Morgondagens regler – Avståndsbaserat reseavdrag gäller från och med 2023 (beslut)
 3. Morgondagens regler – Förstärkningar av det avståndsbaserade reseavdraget från 2023 (förslag)

1. Kostnadsbaserat reseavdrag gäller till och med 2022

Dagens kostnadsbaserade reseavdrag gäller året ut, alltså även för år 2022.

 • Du kan få avdrag för arbetsresor om arbetsplatsen ligger så långt från din bostad att du behöver använda ett transportmedel (12 kap. 26 § IL)
  • … men bara till den del dina kostnader överstiger 11 000 kr/år (12 kap. 2 § IL)
  • … och om allmänna transportmedel saknas (12 kap. 28 § IL)
  • Men om allmänna transportmedel finns (12 kap. 27 § IL)
   • Ska arbetsplatsen ligga minst 5 km från hemmet
   • Och du ska vinna minst 2 timmar på att använda egen bil i stället för allmänna transportmedel (minst 2 timmar ”per dag” enligt Skatteverkets hemsida)
  • Avdrag medges för trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgifter samt driftkostnader (12 kap. 27 § IL)
   • Driftkostnader, egen bil (12 kap. 27 § IL): 18:50/mil
   • Driftkostnader, förmånsbil (12 kap. 29 § IL): 6:50/mil (diesel) eller 9:50/mil (övriga drivmedel)

Det finns ytterligare regler om när egen bil används även i tjänsten (12 kap. 27 §), för personer som behöver använda bil på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder (12 kap. 30 § IL), samt för andra typer av fordon och drivmedel (Skatteverkets hemsida).

Dagens avdrag beror alltså på hur höga kostnader du har och om du uppfyller övriga villkor för avdrag. Hur mycket avdraget sänker din skatt beror på hur hög marginalskatt du har. Ett och samma avdrag minskar skatten mer i kronor för personer med hög marginalskatt än för personer med låg marginalskatt. Ytterligare en effekt av dagens regler är att du får lägre avdrag om du använder andra färdmedel än bil. De nya reglerna syftar till att ta bort motivationen att använda bil framför andra färdmedel.

 

2. Avståndsbaserat reseavdrag gäller från och med 2023 (beslut)

2023 försvinner reseavdraget, både under inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Från 1 januari 2023 får du i stället en skattereduktion om du uppfyller kraven. En effekt av att avdraget ersätts av en reduktion är att en och samma skattereduktion minskar skatten lika mycket i kronor, oavsett hur hög marginalskatt du har.

Kommentar: Du som har inkomst av näringsverksamhet får en högre inkomst och därmed högre egenavgifter när reseavdraget försvinner. Den nya skattereduktionen kommer nämligen inte att sänka din inkomst av näringsverksamhet, till skillnad från dagens avdrag.

Begreppet reseavdrag kommer troligen att leva kvar i dagligt tal, liksom vi talar om rot- och rutavdrag trots att det är skattereduktioner.

Skattereduktionen beror på avståndet mellan bostad och arbetsplats. Det blir alltså avståndsbaserat. Det spelar alltså ingen roll längre hur höga kostnader du har för att ta dig till arbetet.

Skattereduktionen är också färdmedelsneutral. Det har alltså ingen betydelse hur du tar dig till arbetet, om du cyklar, tar bussen, tåget, bilen eller använder något annat färdmedel.

SKATTEREDUKTIONEN FÖR RESEAVDRAG I KORTHET

Huvudpunkterna i de beslutade nya reglerna från och med 2023:

 • Skattereduktion
  • 5 kr/mil
  • Förslag (se nästa avsnitt nedan): 8 kr/mil
 • Avståndsgränser
  • Skattereduktion bara för resa mellan 15 km och 80 km enkel väg
  • Exempel: Enkel resa 10 km = Ingen skattereduktion
  • Exempel: Enkel resa 20 km = Skattereduktion för 5 km (10 km tur och retur)
  • Förslag (se nästa avsnitt nedan): mellan 15 km och 120 km enkel väg
 • Regional differentiering för storstadskommuner
  • Högre krav på lägsta avstånd, skattereduktion bara för resa mellan 30 km och 80 km enkel väg
  • Exempel: Enkel resa 25 km = Ingen skattereduktion
  • Exempel: Enkel resa 35 km = Skattereduktion för 5 km (10 km tur och retur)
  • Förslag (se nästa avsnitt nedan): mellan 30 km och 120 km enkel väg
  • Gäller dig som både bor och arbetar i en kommun med höjt krav på lägsta avstånd
  • Kommuner med höjt krav på lägsta avstånd listas i ny bilaga 67.2 IL
  • Stockholms län
   • Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Österåker
   • Förslag (se nästa avsnitt nedan): Österåker tas bort från listan
  • Västra Götalands län
   • Göteborg, Lerum, Mölndal, Partille
   • Förslag (se nästa avsnitt nedan): Lerum tas bort från listan
  • Skåne län
   • Burlöv, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Vellinge
   • Förslag (se nästa avsnitt nedan): Vellinge tas bort från listan
 • Trängselskatt
  • Dagens avdragsrätt försvinner, ingen egen skattereduktion införs
 • Väg-, bro- och färjeavgifter
  • Skattereduktion med 30 % av utgifter över 8 000 kr per år
  • … om avståndsgränserna är uppfyllda
 • Resdagar med skattereduktion
  • För faktiska resdagar under året, men bara för
   • Minst 30 resdagar
   • Högst 210 resdagar
   • Exempel: 29 resdagar under året = Ingen skattereduktion
   • Exempel: 30 resdagar under året = Skattereduktion för 30 resdagar
   • Exempel: 220 resdagar under året = Skattereduktion för 210 resdagar
 • Turordning
  • Skattereduktion för arbetsresor
  • … efter regional skattereduktion
  • … före skattereduktion för underskott av kapital
 • Avräkning
  • Skattereduktion för arbetsresor räknas bara av mot kommunal inkomstskatt
  • Kolla att din kommunala inkomstskatt räcker till för skattereduktionen!
 • Resor i tjänsten
  • Ingen ändring, gamla tak för skattefri milersättning ska fortsätta att gälla
  • Förslag (se nästa avsnitt nedan): Höjning av taken för skattefri milersättning

 

UPPGIFTER BÅDE I INKOMSTDEKLARATIONEN OCH ARBETSGIVARDEKLARATIONEN

Skattereduktionen är inte automatisk. Du behöver begära skattereduktionen i din inkomstdeklaration och lämna uppgift om underlaget för reduktionen.

Arbetsgivare ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress för varje betalningsmottagare, om mottagaren har haft endast en arbetsplats under perioden. Uppgiften ska lämnas i arbetsgivardeklarationen (AGI) varje månad. Här gäller det att ha uppdaterade lönesystem, med inmatade uppgifter om adresser för arbetsplatser per anställd, i god tid före 2023!

 

3. Förstärkningar av det avståndsbaserade reseavdraget från 2023 (förslag)

När riksdagen beslutade om dessa nya regler den 9 juni 2022 riktade man också tre uppmaningar till regeringen om att återkomma med förslag om:

 1. Höjd övre avståndsgräns för arbetsresor
 2. Höjd kilometersats
 3. Höjd milersättning för resor i tjänsten

Regeringen har dock redan avlämnat förslag på dessa punkter. Förslagen är utsända på remiss med sista svarsdag 19 augusti 2022.

Förslagen i promemorian i korthet (samtliga punkter gäller både inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet):

 1. Den övre avståndsgränsen för arbetsresor
  • Höjning från 80 till 120 km
 2. Skattereduktion
  • Höjning från 5 kr/mil till 8 kr/mil
 3.  Skattefri milersättning för resor i tjänsten
  • Egen bil: Höjning från 18:50/mil till 25 kr/mil
  • Förmånsbil: Höjning från 6:50/mil (diesel) eller 9:50/mil (övriga drivmedel) till 12 kr/mil eller 6 kr/mil (el)
 4. Regional differentiering
  • Tre kommuner tas bort från listan över storstadskommuner
  • Lerum, Vellinge och Österåker
  • Det innebär skattereduktion för arbetsresor redan från 15 km i stället för 30 km enkel väg

Milersättningen för resor i tjänsten har varit oförändrad sedan 2008, så förslaget om höjning är efterlängtat sedan länge.

De fyra förslagen är tänkta att börja gälla den 1 januari 2023, alltså samma dag som de redan beslutade reglerna som vi har berättat om i avsnitt 2 ovan.