Kortfakta

Vilken inkomst ska jag ha, frågar många kunder. Svaret är långt ifrån självklart, eftersom du som företagare behöver kompromissa mellan ekonomin i verksamheten och din privata ekonomi. I första inslaget under Kortfakta visar vi dig därför effekterna av din inkomstnivå: Inkomststegen

Du behöver också veta mycket annat i din ekonomiska administration och för bokföringen: Hur högt är prisbasbeloppet just nu, hur mycket är avdragsgillt av representationen osv. Skatteverket tillhandahåller en lång rad faktauppgifter. Här följer bra länkar till deras hemsida.

Privat

Belopp och procent (2004-2023)
Avdragslexikon för privatpersoner (2022-2023)

Företag och organisationer

Belopp och procent (2013-2023)
Avdragslexikon för enskild näringsverksamhet/enskild firma
Representation (beräkningshjälp)

Inkomststegen

Vilken inkomst som är bäst för dig beror på din egen situation och vilken livsfas du är i. Här ser du effekten av var du ligger i inkomststegen. Kontakta oss för rådgivning om vilken nivå just du ska sträva efter – När inkomsten kommer från din egen verksamhet så är högsta inkomst inte alltid bästa inkomst.

redovisningsbyrå i göteborg

Val av företagsform

Här kan du med hjälp av frågor och svar jämföra företagsformerna enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag och ekonomisk förening.

Utdelning från och försäljning av aktiebolag

Nästan alla aktiebolag är ägarledda, dvs de drivs av samma personer som äger dem. Skattereglerna är annorlunda för dessa bolag jämfört med börsnoterade bolag.

Välj K-regler taktiskt för din bokföring

Alla bokföringspliktiga verksamheter i Sverige har delats in i fyra kategorier av Bokföringsnämnden, den statliga myndigheten som ansvarar för utveckling av god redovisningssed.

Vad är en årsredovisning

Storleksgränser styr vilka regler som gäller för din bokföring

I bokföringslagen, årsredovisningslagen och revisorslagen finns olika regler för olika stora verksamheter, därför innehåller dessa lagar också bestämda storleksgränser. Storleken på din verksamhet avgör t ex vilka K-regler du kan välja mellan och om du måste ha Revision eller inte.

Vad är en årsredovisning
Enskild firma eller aktiebolag

Minska din privata skatt med investeraravdrag

Investeraravdraget infördes 2013 och har sedan dess ändrats på enstaka punkter 2016, 2020 och 2021. Du får göra avdraget privat när du köper lagerbolag, nybildar ett bolag eller ökar aktiekapitalet i ett bolag som ny ägare.