Storleksgränser styr vilka regler som gäller för din bokföring

I bokföringslagen, årsredovisningslagen och revisorslagen finns olika regler för olika stora verksamheter, därför innehåller dessa lagar också bestämda storleksgränser. Storleken på din verksamhet avgör t ex vilka K-regler du kan välja mellan och om du måste ha Revisior eller inte.

Här är storleksgränserna sådana de ser ut 2021 (i lagstiftningen används begreppet ”företag” om alla som är bokföringsskyldiga, även ideella föreningar, registrerade trossamfund med flera).

Sidan uppdaterad senast 25 juli 2021.

 

Små företag

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT

 • Gäller följande verksamhetsformer
  • Enskilda näringsidkare
  • Föreningar (ideella föreningar, registrerade trossamfund)
 • Gränsdragning
  • Högst 3 mkr i normal årlig omsättning
 • Lagstiftning
  • Bokföringslagen (1999:1078) 6 kap 3 § 2 st

 

UNDANTAG FRÅN KRAV PÅ REVISION

 • Mindre företag som får upprätta årsbokslut
  • Behöver inte revideras
 • Mindre företag som ska upprätta årsredovisning
  • Måste revideras, utom i följande fall
 • Undantag från krav på revision för mindre företag som måste upprätta årsredovisning
  • Aktiebolag, och
  • Handelsbolag med juridisk person som delägare
  • … som inte uppfyller följande gränsdragning
 • Gränsdragning
  • Företag/koncerner som för vart och ett av de två senaste åren inte överstiger mer än ett av följande krav
   1. Högst 3 anställda i medeltal
   2. Högst 1,5 mkr i summa tillgångar (balansomslutning)
   3. Högst 3 mkr i årlig omsättning
 • Lagstiftning
  • Aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap 1 § 3-4 st
  • Revisionslagen (1999:1079) 2 §

 

Mindre företag

 • Gäller följande verksamhetsformer
  • Alla företag som är bokföringsskyldiga
  • Till exempel enskild näringsverksamhet, handelsbolag/kommanditbolag, aktiebolag, ekonomisk förening
 • Gränsdragning
  • Företag/koncerner som för vart och ett av de två senaste åren inte överstiger mer än ett av följande krav
   1. Högst 50 anställda i medeltal
   2. Högst 40 mkr i summa tillgångar (balansomslutning) (alternativt 48 mkr för koncerner)
   3. Högst 80 mkr i årlig omsättning (alternativt 96 mkr för koncerner)
 • Lagstiftning
  • Årsredovisningslagen (1995:1554) 1 kap 3 § 4-5 p (begreppen mindre och större företag)
  • Bokföringslagen (1999:1078) 6 kap 1 § (vilka verksamhetsformer som räknas)

 

Större företag

 • Företag/koncerner som under fler än 1 år i rad överstiger fler än 1 av gränserna för mindre företag

Vi hjälper dig klara ut konsekvenserna av den storlekskategori du hör till. Anlita oss när du söker revisor och hjälp med din bokföring.