Dina Guider

Här hittar du innehållsrika guider där vi bjuder på värdefulla tips på olika områden.

Vi lägger till guider allt eftersom vi ser en efterfrågan på dem.

Kundreskontra

Bokföring

Gör din bokföring till ett enkelt, överskådligt och kraftfullt verktyg för att styra ditt resultat – här ger vi dig bra tips för att förenkla din administration och öka lönsamheten.

Kundreskontra
Leverantörsreskontra

Revisor

När en företagare talar om sin revisor, eller söker en revisor, brukar det vara fråga om en av två saker.

  • Ekonomisk rådgivare, eller
  • Tillsatt granskare

Vi skriver ”eller”, eftersom samma person inte kan vara både och. Här ska vi reda ut begreppen och hjälpa dig fram till vad du behöver.

Lagerbolag

Att köpa ett lagerbolag är den snabbaste vägen för dig från idé till att äga ett bolag färdigt för användning.

I denna guide berättar vi vad du behöver tänka på, vilka fallgropar du ska undvika och hur du gör för att det ska bli rätt från början.

Snabbavveckling

Om du har ett aktiebolag utan verksamhet så finns det inget snabbt sätt att avregistrera bolaget. Däremot kan du sälja ditt bolag och få betalt direkt. Det är ett effektivt sätt att komma ifrån administrationen med bolaget efter att du t ex har avslutat verksamheten eller sålt den.

Testamente

Lagstiftningen reglerar vad som ska hända med dina tillgångar och skulder när du dör, men det är inte alls säkert att resultatet blir som du vill. Därför har du möjlighet att reglera en hel del via testamente – inom lagens ramar. Du bör absolut använda den möjligheten för att styra skyddet för dina efterlevande till det bästa möjliga.

redovisningsbyrå i göteborg

Kundreskontra

Kundreskontra är en viktig del av företagets ekonomiska system och redovisning. Det är en förteckning eller register över de kundfordringar som företaget har. Läs mer här!

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra är en viktig del av ett företags ekonomiska system och bokföring. Det är en förteckning eller register över de skulder som företaget har gentemot sina leverantörer för varor eller tjänster som har köpts eller erhållits på kredit. Läs mer här!

Bild: George Hodan, publicdomainpictures.net

Sälja företag

Att sälja ett företag är en komplex process som kräver noggrann planering, förberedelse och strategi. I den här guiden följer en övergripande översikt över hur försäljningsprocessen vanligtvis fungerar. Läs mer här!

Vad är en årsredovisning

Vad är en årsredovisning?

Vad är en årsredovisning