2023.07.14
|
Redovisning

Basbelopp för 2024 – Förklaringar och exempel

KPI juni 2022-juni 2023

Basbelopp utgår från inflationen och styr många beloppsgränser för inkomstbeskattning, pensioner med mera. Varje år fastställs tre basbelopp för det kommande året.

Här berättar vi om respektive basbelopp och visar exempel på deras effekter.

 

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Försäkringskassan fastställer din personliga SGI vid behov, till exempel när du sjukskriver dig.

Inkomstgränserna avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

 • SGI-golv: Lägsta inkomst som ger SGI är 0,24 gånger prisbasbeloppet
  • 2024: 13 700 kr (29 kr per dag)
  • 2023: 12 600 kr (27 kr per dag)
 • SGI-tak 1: Högsta inkomst som ger graviditetspenning och tillfällig föräldrapenning (t ex vab) är 7,5 gånger prisbasbeloppet
  • 2024: 429 700 kr
  • 2023: 393 700 kr
 • SGI-tak 2: Högsta inkomst som ger sjukpenning och föräldrapenning är 10 gånger prisbasbeloppet
  • 2024: 573 000 kr (1 218 kr per dag)
  • 2023: 525 000 kr (1 116 kr per dag)

 

Pensionsgrundande inkomst (PGI)

Skatteverket fastställer din personliga PGI varje år. Skatteverket informerar sedan Pensionsmyndigheten om din PGI.

Inkomstgränserna avrundas till närmast lägre hundratal kronor. Uppdatering 2023-07-04: PGI-golvet ligger dock på samma nivå som gränsen för att lämna inkomstdeklaration, utan avrundning.

 • PGI-golv: Lägsta inkomst som ger PGI är 0,423 gånger prisbasbeloppet
  • 2024: 24 238 kr
  • 2023: 22 208 kr
 • PGI-tak brutto: Högsta inkomst som ger PGI är 8,07 gånger inkomstbasbeloppet
  • 2024: Uppdateras i oktober 2023
  • 2023: 599 600 kr
 • PGI-tak netto (intjänandetak): Din PGI reducerad med den allmänna pensionsavgiften som påförs dig i skatteberäkningen
  • Högsta intjänandebeloppet är 7,5 gånger inkomstbeloppet (Pensionsmyndigheten använder intjänandebeloppet i sin information till dig)
  • 2024: Uppdateras i oktober 2023
  • 2023: 557 250 kr

 

Brytpunkt för statlig skatt

För årsinkomster över följande belopp betalar du statlig skatt med 20 %, förutom övriga skatter och avgifter.

Uppdatering 5 september 2023: Sänkt och höjd skatt på arbete 2024.

 • 2024: (20 september 2023, enligt höstbudgeten för 2024: Ingen uppräkning, samma gränser som 2023)
  • 683 000 kr 613 900 kr Om du inte har fyllt 66 år den 1 januari 2024
  • 758 700 kr 683 200 kr Om du har fyllt 66 år den 1 januari 2024
 • 2023:
  • 613 900 kr Om du inte har fyllt 66 år den 1 januari 2023
  • 683 200 kr Om du har fyllt 66 år den 1 januari 2023

 

Idrottsutövare

För idrottsutövare med ”mindre inkomster” från en ideell förening gäller en särskild inkomstgräns. För inkomster under den gränsen blir det:

 • Inga arbetsgivaravgifter för föreningen
 • Inget skatteavdrag på inkomsten
 • Ingen sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
 • Ingen pensionsgrundande inkomst (PGI)

Mindre inkomster för idrottsutövare är inkomster under 0,5 gånger prisbasbeloppet.

 • 2024: 28 650 kr
 • 2023: 26 250 kr

 

Traktamente

Vid tjänsteresa inom Sverige med övernattning och minst 5 mil från bostaden kan du få traktamente skattefritt upp till 0,5 % av prisbasbeloppet, avrundat till närmaste tiotal kronor (maximibelopp). Efter tre månader reduceras maximibeloppet till 70 %.

Hel dag och hel resdag: avresa före 12.00 eller återkomst efter 19.00.

Halv dag och halv resdag: avresa 12.00 eller senare, återkomst 19.00 eller tidigare.

Om inte företaget betalar för login så kan du få nattraktamente skattefritt upp till 0,5 gånger maximibeloppet för hel dag.

 • 2024
  • 290 kr, hel dag (203 kr efter 3 månader)
  • 145 kr, halv dag
  • 145 kr, natt
 • 2023
  • 260 kr, hel dag (182 kr efter 3 månader)
  • 130 kr, halv dag
  • 130 kr, natt

 

Kostförmån

Förmån av fri kost beskattas med 0,52 % av prisbasbeloppet för hel dag (frukost, lunch och middag), avrundat till närmaste femtal kronor. För enbart frukost är förmånsvärdet 20 %, för lunch eller middag är förmånsvärdet 40 %.

 • 2024
  • 300 kr per dag, frukost, lunch och middag
  •   60 kr per dag, frukost
  • 120 kr per dag, lunch eller middag
 • 2023
  • 275 kr per dag, frukost, lunch och middag
  •   55 kr per dag, frukost
  • 110 kr per dag, lunch eller middag

 

Bilförmån

Förmånsvärdet för bil är summan av 0,29 prisbasbelopp, bilens fordonsskatt, samt ränterelaterat och 13 % prisrelaterat belopp beräknat på nybilspriset. I förekommande fall tillkommer värdet av extrautrustning och drivmedelsförmån.

 • 2024
  • 16 617 kr fast belopp (basbeloppsrelaterat)
 • 2023
  • 15 225 kr fast belopp (basbeloppsrelaterat)

Förmånsvärdet för bil som är 6 år eller äldre är det högsta av nybilspriset med extrautrustning eller 4 prisbasbelopp.

 • 2024: 229 200 kr
 • 2023: 210 000 kr

Procentsatserna för ränterelaterade belopp 2023 och 2024 hittar du här:

 

Deklarationsgräns

Fysiska personer ska lämna inkomstdeklaration om årsinkomsten av tjänst och näringsverksamhet är minst 42,3 % av prisbasbeloppet.

 • 2024: 24 238 kr
 • 2023: 22 208 kr

Andra gränser finns för andra typer av inkomster.

Direktavdrag för inventarier av mindre värde

Inköp som understiger 0,5 gånger prisbasbeloppet får dras av direkt som kostnad.

 • 2024: 28 650 kr exkl moms, om momsen kan dras av
  • 35 813 kr inkl moms, om momsen inte kan dras av
 • 2023: 26 250 kr exkl moms, om momsen kan dras av
  • 32 813 kr inkl moms, om momsen inte kan dras av

 

Kassaregister

Ett företag ska ha ett kassaregister om försäljning mot kontanter eller kontokort uppgår till mer än 4 prisbasbelopp under året.

 • 2024: 229 200 kr inkl moms
 • 2023: 210 000 kr inkl moms

 

Personalliggare

En byggherre ska tillhandahålla elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen om den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen uppgår till mer än 4 prisbasbelopp.

 • 2024: 229 200 kr inkl moms
 • 2023: 210 000 kr inkl moms

 

Utdelning från och försäljning av aktiebolag

Vi har en särskild sida med förklaringar av gränserna för låg beskattning av utdelningar och reavinster. Beräkningarna påverkas av prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet varje år. Här hittar du sidan som nu är uppdaterad med de senaste värdena.

 

Kortfakta om basbelopp och mycket mer

Vi publicerar denna översikt varje år. Förra årets översikt hittar du här.

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Vi dig att nå dina mål med hjälp av inkomstplanering. Och inkomstplaneringen brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.