2022.07.17
|
Redovisning

Basbelopp för 2023 – Förklaringar och exempel

Konsumentprisindex (KPI) är underlag för beräkningarna av våra prisbasbelopp (Graf © Peter Berg, peter@hpberg.se) Basbelopp utgår från inflationen och styr en rad beloppsgränser för

Basbelopp utgår från inflationen och styr en rad beloppsgränser för inkomstbeskattning, pensioner med mera. Varje år fastställs tre basbelopp för det kommande året.

Här berättar vi om respektive basbelopp och visar exempel på deras effekter.

 

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Försäkringskassan fastställer din personliga SGI vid behov, till exempel när du sjukskriver dig.

Inkomstgränserna avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

 • SGI-golv: Lägsta inkomst som ger SGI är 0,24 gånger prisbasbeloppet
  • 2023: 12 600 kr
  • 2022: 11 500 kr
 • SGI-tak 1: Högsta inkomst som ger graviditetspenning och tillfällig föräldrapenning (t ex vab) är 7,5 gånger prisbasbeloppet
  • 2023: 393 700 kr
  • 2022: 362 200 kr
 • SGI-tak 2: Högsta inkomst som ger sjukpenning och föräldrapenning är 10 gånger prisbasbeloppet
  • 2023: 525 000 kr (1 116 kr per dag)
  • 2022: 483 000 kr (1 027 kr per dag)

 

Pensionsgrundande inkomst (PGI)

Skatteverket fastställer din personliga PGI varje år. Skatteverket informerar sedan Pensionsmyndigheten om din PGI.

Inkomstgränserna avrundas till närmast lägre hundratal kronor. Uppdatering 2023-07-04: PGI-golvet ligger dock på samma nivå som gränsen för att lämna inkomstdeklaration, utan avrundning.

 • PGI-golv: Lägsta inkomst som ger PGI är 0,423 gånger prisbasbeloppet
  • 2023: 22 200 kr 22 208 kr
  • 2022: 20 400 kr 20 431 kr
 • PGI-tak brutto: Högsta inkomst som ger PGI är 8,07 gånger inkomstbeloppet
  • 2023: 599 600 kr Nytt
  • 2022: 572 900 kr
 • PGI-tak netto (intjänandetak): Din PGI reducerad med den allmänna pensionsavgiften som påförs dig i skatteberäkningen
  • Högsta intjänandebeloppet är 7,5 gånger inkomstbeloppet (Pensionsmyndigheten använder intjänandebeloppet i sin information till dig)
  • 2023: 557 250 kr Nytt
  • 2022: 532 500 kr

 

Brytpunkt för statlig skatt Nytt

För årsinkomster över följande belopp betalar du statlig skatt med 20 %, förutom övriga skatter och avgifter.

 • 2023:
  • 613 900 kr Om du inte har fyllt 66 år den 1 januari 2023
  • 683 200 kr Om du har fyllt 66 år den 1 januari 2023
 • 2022:
  • 554 900 kr Om du inte har fyllt 65 år den 1 januari 2022
  • 618 700 kr Om du har fyllt 65 år den 1 januari 2022

Åldersgränsen för den högre brytpunkten ändras till 66 år 2023 från att ha varit 65 år 2022 och tidigare år. Det är en av flera effekter av vår gradvis ökande medellivslängd.

2022 ligger PGI-taket (572 900 kr) 18 000 kr över brytpunkten (554 900 kr). Det betyder att om du strävar efter maximal pensionsgrundande inkomst 572 900 kr så behöver du betala 3 600 kr i statlig skatt (18 000 x 20 %). Ungefär så brukar det se ut sedan en rad av år.

2023 ökar dock brytpunkten mer än PGI-taket. PGI-taket kommer att ligga på 599 600 kr medan brytpunkten blir 613 900 kr. Det betyder att nästa år behöver du inte betala någon statlig skatt för att uppnå PGI-taket. Förklaringen är att brytpunkten räknas upp med prisbasbeloppet, som i sin tur räknas upp med inflationen som har ökat kraftigt i år. PGI-taket styrs däremot av inkomstbasbeloppet som räknas upp med medelinkomsten, och den ökningen har inte varit lika hög som inflationen. Brytpunkten har alltså stigit så mycket att den går om PGI-taket nästa år.

 

Idrottsutövare

För idrottsutövare med ”mindre inkomster” från en ideell förening gäller en särskild inkomstgräns. För inkomster under den gränsen blir det:

 • Inga arbetsgivaravgifter för föreningen
 • Inget skatteavdrag på inkomsten
 • Ingen sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
 • Ingen pensionsgrundande inkomst (PGI)

Mindre inkomster för idrottsutövare är inkomster under 0,5 gånger prisbasbeloppet.

 • 2023: 26 250 kr
 • 2022: 24 150 kr

 

Traktamente

Vid tjänsteresa inom Sverige med övernattning och minst 5 mil från bostaden kan du få traktamente skattefritt upp till 0,5 % av prisbasbeloppet, avrundat till närmaste tiotal kronor (maximibelopp). Efter tre månader reduceras maximibeloppet till 70 %.

Hel dag och hel resdag: avresa före 12.00 eller återkomst efter 19.00.

Halv dag och halv resdag: avresa 12.00 eller senare, återkomst 19.00 eller tidigare.

Om inte företaget betalar för login så kan du få nattraktamente skattefritt upp till 0,5 gånger maximibeloppet för hel dag.

 • 2023
  • 260 kr, hel dag (182 kr efter 3 månader)
  • 130 kr, halv dag
  • 130 kr, natt
 • 2022
  • 240 kr, hel dag (168 kr efter 3 månader)
  • 120 kr, halv dag
  • 120 kr, natt

 

Kostförmån

Förmån av fri kost beskattas med 0,52 % av prisbasbeloppet för hel dag (frukost, lunch och middag), avrundat till närmaste femtal kronor. För enbart frukost är förmånsvärdet 20 %, för lunch eller middag är förmånsvärdet 40 %.

 • 2023
  • 275 kr per dag, frukost, lunch och middag
  •   55 kr per dag, frukost
  • 110 kr per dag, lunch eller middag
 • 2022
  • 250 kr per dag, frukost, lunch och middag
  •   50 kr per dag, frukost
  • 100 kr per dag, lunch eller middag

 

Bilförmån

Förmånsvärdet för bil är summan av 0,29 prisbasbelopp, bilens fordonsskatt, samt ränterelaterat och 13 % prisrelaterat belopp beräknat på nybilspriset. I förekommande fall tillkommer värdet av extrautrustning och drivmedelsförmån.

 • 2023
  • 15 225 kr fast belopp (basbeloppsrelaterat)
 • 2022
  • 14 007 kr fast belopp (basbeloppsrelaterat)

Förmånsvärdet för bil som är 6 år eller äldre är det högsta av nybilspriset med extrautrustning eller 4 prisbasbelopp.

 • 2023: 210 000 kr
 • 2022: 193 200 kr

Procentsatserna för ränterelaterade belopp 2022 och 2023 hittar du här:

 

Deklarationsgräns

Fysiska personer ska lämna inkomstdeklaration om årsinkomsten av tjänst och näringsverksamhet är minst 42,3 % av prisbasbeloppet.

 • 2023: 22 208 kr
 • 2022: 20 431 kr

Andra gränser finns för andra typer av inkomster.

Direktavdrag för inventarier av mindre värde

Inköp som understiger 0,5 gånger prisbasbeloppet får dras av direkt som kostnad.

 • 2023: 26 250 kr exkl moms, om momsen kan dras av
  • 32 813 kr inkl moms, om momsen inte kan dras av
 • 2022: 24 150 kr exkl moms, om momsen kan dras av
  • 30 188 kr inkl moms, om momsen inte kan dras av

 

Kassaregister

Ett företag ska ha ett kassaregister om försäljning mot kontanter eller kontokort uppgår till mer än 4 prisbasbelopp under året.

 • 2023: 210 000 kr inkl moms
 • 2022: 193 200 kr inkl moms

 

Personalliggare

En byggherre ska tillhandahålla elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen om den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen uppgår till mer än 4 prisbasbelopp.

 • 2023: 210 000 kr inkl moms
 • 2022: 193 200 kr inkl moms

 

Utdelning från och försäljning av aktiebolag

Vi har en särskild sida med förklaringar av gränserna för låg beskattning av utdelningar och reavinster. Beräkningarna påverkas av prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet varje år. Här hittar du sidan som nu är uppdaterad med de senaste värdena.

 

Kortfakta om basbelopp och mycket mer

Vi publicerar denna översikt varje år. Förra årets översikt hittar du här.

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Vi dig att nå dina mål med hjälp av inkomstplanering. Och inkomstplaneringen brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.